Čištění parkovacích ploch

Děkujeme, že respektujete naše mobilní dopravní značení „Zákaz zastavení“

a neparkujete na místech, plánovaných k čištění v uvedených termínech.

Poslední čištění komunikace plánujeme:

Dne 12.12.2022 od 7 hod. podélné parkování u polikliniky, ul. Patrného

Další čištění parkovacích ploch v roce 2022 již neplánujeme. Tuto činnost obnovíme na jaře 2023 a předem Vás zde budeme informovat o plánovaných termínech a místech údržby.