Technické služby města Jaroměře

VOLEBNÍ LETÁKY

Výlep volebních letáků provádíme ZDARMA.

Pro tyto účely máme k dispozici 5 mobilních výlepových ploch a 1 plochu pevnou.

Přijímáme plakáty ve formátu A3 a A2.

 

Probíhá údržba města

Postupně dle plánu sečeme a uklízíme jednotlivé části města. Zároveň se vybrané lokality revitalizují a upravují.

      

Čištění parkovacích ploch

Od března 2024, každý čtvrtek vždy od 7 hod. probíhá čištění parkovacích ploch v našem městě.

Respektujte dopravní značení "Zákaz zastavení" pro dané parkoviště, které umístíme vždy týden dopředu.

Revitalizace Palackého ulice, Jakubské předměstí

Projekt revitalizace Palackého ulice, Jakubské předměstí a jeho průběh od projektové dokumentace, přes předchozí neutěšený stav až k dnešnímu novému provedení ...

        

Základní pravidla využití sběrného dvora:
 

 1. Sběrný dvůr je určen pro ukládání vytříděného odpadu pouze od obyvatel a fyzických osob s trvalým pobytem v Jaroměři, Josefově, Starém Plese, Semonicích a Jezbinách. Dále pak pro organizace které mají platnou smlouvu
  s obcí o  využití systému nákládání s vytříděným komunálním odpadem nevýrobního původu.
 1. Při vstupu na sběrný dvůr jste povinni se prokázat OP a osoba s výše uvedeným trvalým pobytem musí být přítomna uložení odpadu.
 2. Pracovníci sběrného dvora posoudí zařazení přijímaného odpadu a návštěvník SD je povinen toto rozhodnutí respektovat a
  řídit se jejich pokyny
  .
 3. V případě překročení kapacity daného druhu odpadu bude dočasně pozastaven jeho příjem, pokud to bude situace vyžadovat.
 4. Vozidla TSM Jaroměř a vozidla která zajišťují provoz SD mají přednost.
   

Na sběrný dvůr PŘIJÍMÁME pouze za poplatek

Odpad SUŤ a KERAMIKA je zpoplatněn částkou 1 Kč / 1 kg  (1 000 Kč / tuna).

Veškerý STAVEBNÍ ODPAD je zpoplatněn částkou 3 Kč / kg (3 000 Kč / tuna).

 

Na sběrný dvůr NEPŘIJÍMÁME

 1. NEVYTŘÍDĚNÝ ODPAD v pytlích, ani volně ložený. Je nutno přijet s již vytříděným odpadem.
 1. NADMĚRNÉ MNOŽSTVÍ jednotlivého druhu odpadu z větších rekonstrukcí a stavebních akcí, vyklízení objektů a pod. Pro tyto účely si sjednejte kontejner např. u spol. Marius Pedersen.
 2. ODPAD Z VÝROBY nebo podnikatelské činnosti (PVC, koberce, zbytky materiálu z výroby a stavební činnosti, apod.). Pro tyto účely si sjednejte kontejner např. u spol. Marius Pedersen.
 3. ŽÁDNÉ ČÁSTI Z AUTOVRAKŮ - s takovým odpadem nebudete vpuštěni na sběrný dvůr. Tento odpad likvidují specializované firmy či vrakoviště, kde provedou ekologickou likvidaci vozidla, nebo jeho částí.
 4. KOMUNÁLNÍ ODPAD, což je směsný odpad z domácností, ten patří do popelnice.
 5. NEKOMPLETNÍ ELEKTROZAŘÍZENÍ, pro zpětný odběr musí být kompletní.
 6. AZBEST, ASFALT, ETERNIT a střešní krytiny s obsahem těchto látek.
 7. Pneumatiky a jejich části, využijte služeb specializovaných provozoven.

Pozn.  Nepopsané, nebo sporné případy posoudí personál  sběrného dvora a návštěvníci SD jsou povinni plně respektovat jejich rozhodnutí.

 

 

POZOR - velkoobjemový komunální odpad z domácností

Jedná se např. o: starý nábytek, kuchyňské linky, koberce, apod.

V případě, že plánujete velké množství produkovat tohoto odpadu (provádíte rekonstrukci domu, atd.),
objednejte si a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy.

 

Odpad lepenka, asfalt a pod.

skládka Bohuslavice u Trutnova     možno i se zajištěním dopravy

tel. 493 646 767 na obchodní oddělení

 

skládka Křovice u Dobrušky       s vlastní dopravou

tel. 493 646 690

 

smluvní doprava pan Jaroslav ŠKODA

tel. 777 553 384

Exkurze mateřské školky  na sběrný dvůr

Moc děkujeme za zajímavou exkurzi na sběrném dvoře a Re-Use centru v Jaroměři. Velmi se nám a dětem zde líbilo. 

                                                                                                                                               Třída Berušky ze Zavadilky.

        

Sběrný dvůr ohodnocen na Mapy.cz

 

 

Náš sběrný dvůr v Jaroměři byl nyní vyhodnocen v rámci nejlépe hodnocených míst      

na portálu Mapy.cz na SEZNAMU.      

                                                                                                

 

SVOZ BIOODPADU V ROCE 2024

Svoz bioodpadu bude obnoven v dubnu 2024

1) od středy 3.4.2024 hnědými popelnicemi v lokalitě Na Ptákách

2) od úterý 2.4.2024 biovaky

 

Jarní úklid města a úprava zeleně

Letos vzhledem k nezvykle teplému počasí, již probíhá úklid města a provádíme jarní údržbu zeleně.

      

 

Svoz nebezpečného odpadu v roce 2024

V termínech 18.5.2024 a 5.10.2024 vždy od 8 do 12 hod. bude probíhat sběr nebezpečného odpadu (azbest, eternit)
pro občany Jaroměře, v prostoru před Sběrným dvorem, kde budou přistaveny příslušné kontejnery.
Tento odpad je nutné před odevzdáním zabalit, např. do streč fólie.

 

Hledáme vánoční strom 

Hledáme vánoční strom pro náměstí v Jaroměři a Josefově na Vánoce 2024.

Nabídněte hezký strom, rovný, solitérní jedinec, rovnoměrně zahuštěný, který ozdobí naše náměstí.

Předem děkujeme za Vaše nabídky.