Technické služby města Jaroměře

Sázení stromů v ulici Ot.Španiela

Sázíme nové stromy v právě revitalizované ulici Ot.Španiela.

 

      

17. listopadu vysazení Lípy v Masarykových sadech

 

U příležitosti 17. listopadu, Dne boje za svobodu a demokracii jsme vysadili se starostou města Jaroměře strom – lípu, v Masarykových sadech.

Zároveň chystáme na příští rok, kdy bude 35.výročí sametové revoluce, vysadit další lípu za naši svobodu a demokracii.

Tento akt bude spojen s oslavami výročí, na které budou pozváni občané města.

 

            

Příprava „ježkoviště“ v parku

 

Dne 8.11.2023 Technické služby města Jaroměře za aktivní spolupráce s dětmi z mateřských škol navázali na loňskou premiéru a připravili letošní zimoviště pro ježky. 

Do městského parku jsme umístili připravené dřevěné domečky, na ně navršili větve a děti s paní učitelkami hrabaly a nosily listí do výšky zhruba 150 cm a ploše 3 m2. Tato zimoviště jsou opatřena cedulí s nápisem „Tady spí ježci“. 

Realizace probíhala za pěkného podzimního počasí a obrovského nadšení dětí.

         

 

Provozní doba o vánočních svátcích  

O vánočních svátcích máme na Sběrném dvoře a ReUse ZAVŘENO od soboty 23.12.2023 do konce roku 2023.  

Provoz bude obnoven od středy 3.1.2024 

Na administrativní budově v ul. Náchodská 544 bude ZAVŘENO od středy 27.12.2023 do konce roku 2023.

Provoz bude obnoven od úterý 2.1.2024

SVOZ BIOODPADU V ROCE 2023

Dne 28.11.2023 byl proveden poslední svoz bioodpadu biovaky v letošním roce.

Ve svozu bioodpadu budeme pokračovat v dubnu 2024.

Poslední svoz bioodpadu hnědými popelnicemi dne 29.11.2023 nemohl být proveden 

z důvodu chladného počasí (došlo by k poškození nádob). 

Svozová společnost čeká na venkovní teplotu +5 st. C, poté se poslední letošní svoz uskuteční.

V roce 2024 bude svoz zahájen v měsíci duben.

 

================================================================================================================================================

 

 

Úprava pomníku sv. Barbory v Josefově.

Úprava pomníku sv. Barbory v Josefově jako další významné zákoutí v Jaroměři a Josefově co si zasloužilo

důkladnější úpravu celého prostředí památníku.

               

Pokračující opravy budov v areálu TS

Opravujeme původní budovy a přístřešky, které poslouží k uložení různého materiálu na opravy a rozvoj ve městě.

    

 

Připomínáme návštěvníkům sběrného dvora

  1. Sběrný dvůr je určen pro ukládání vytříděného odpadu pouze od obyvatel a fyzických osob s trvalým pobytem v Jaroměři, Josefově, Starém Plese, Semonicích a Jezbinách.
  2. Při vstupu na sběrný dvůr jste povinni se prokázat OP a osoba s výše uvedeným trvalým pobytem musí být přítomna uložení odpadu.  
  3. Nepřijímáme odpad z výroby nebo podnikatelské činnosti (PVC, koberce, vyklízení pozůstalostí, apod.). Pro tyto účely si sjednejte kontejner u spol. Marius Pedersen.
  4. Nepřijímáme nevytříděný odpad v pytlích ani volně ložený – pokud s takovým odpadem přijedete, nebudete vpuštěni na sběrný dvůr.
  5. Komunální odpad nepatří na sběrný dvůr, ani do odpadkových košů po městě, ale pouze do Vašich černých popelnic.
  6. Elektrozařízení pro zpětný odběr musí být kompletní.

 

Velkoobjemový komunální odpad z domácností

Jedná se např. o: linolea, starý nábytek, kuchyňské linky, koberce, apod.

V případě, že plánujete produkovat tohoto odpadu velké množství (provádíte rekonstrukci domu, atd.), objednejte si a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy.

 

Odpad lepenka, asfalt a pod.

skládka Bohuslavice u Trutnova     možno i se zajištěním dopravy

tel. 493 646 767 na obchodní oddělení

 

skládka Křovice u Dobrušky       s vlastní dopravou

tel. 493 646 690

 

smluvní doprava pan Jaroslav ŠKODA

tel. 777 553 384