Technické služby města Jaroměře

Sázení cibulovin s dětmi

Dne 24. listopadu proběhlo podzimní sázení bledulí v parku u základní školy Na Ostrově.

   

 

Příprava vánočních stromků

Právě proběhla příprava a usazení vánočních stromků pro Jaroměřské a Josefovké náměstí.

 

                 

Dětské hřiště na ul. Partyzánská druhá fáze rekonstrukce

Nedávno byla dokončena první fáze rekonstrukce (více ZDE) a hřiště otevřeno, nyní vstupuje rekonstrukce do druhé fáze.

Kdy bude umístěno ještě pěkné multifunkční hřiště a doplňkové prvky jako skákadlo a pod.

     

Revitalizace a úprava zeleně v Havlíčkově ulici

Nyní byla provedena revitalizace a úprava zeleně v části u kostela mezi Havlíčkovou ulicí a ulicí na Valech, u vstupní brány do náměstí.

 

Termíny ukončení svozu bioodpadu v roce 2022

 

Svoz bioodpadu jutovými vaky, který zajišťují Technické služby města Jaroměře,

bude ukončen dne 15.11.2022.

 

Svoz bioodpadu hnědými popelnicemi, který zajišťuje Marius Pedersen,

bude ukončen dne 30.11.2022.

Opravy chodníků a dešťových vpustí

Probíhají postupně naplánované opravy chodníků,kanalizačních vpustí a jiných poškozených míst.

Konkrétně nám. ČSA, ulice Pionýrská, Bavlnářská, na Zavadilce a u Polikliniky a v areálu nemocnice.  

             

     

 

        

Přišel podzim - čas navštívit ReUse centrum 

 

A máme tu podzimní období, čas na knihu a šálek kávy, čaje ….

Knížky máme, hrníčky také .....

Něco na vyzdobení oblíbeného koutku, na chalupu, pro známé jako pozornost.

Přijďte nás navštívit a vyberte si.

     

Hřbitov Jaroměř nově natřená brána

Nově natřená hlavní brána podpoří důstojnost tohoto místa. 

            

Směsný stavební a demoliční odpad uložený na sběrný dvůr je zpoplatněn

(suť, keramika) částkou 1,- Kč / kg.

Při příjezdu bude vozidlo, případně i s vlekem převáženo a poté po uložení suti opět na odjezdu. 

Následně vám bude vypočten poplatek a vytištěn doklad. Je možno platit pouze na místě a to hotově nebo kartou.

Alternativně a při větším množství je možno suť vyvážet do recyklačního střediska ENVISTONE s.r.o. v Předměřicích nad. Labem. S aktuální cenou dle jejich vývěsky ZDE.

 

    

Nové označení sídla technických služeb

Zrealizovali jsme a umístili nové označení vjezdu objektů Technických služeb na adrese Náchodská 544

pro snažší orientaci a sdělení základních pravidel a informací. 

      

Oprava chodníku u Polikliniky

Právě byla dokončena oprava chodníku u Polikliniky. Kompletní přestavba, nové obrubníky a přeložení dlažby.

     

Úpravy v areálu nemocnice

V areálu nemocnice byly vyměněny staré a nevyhovující lavičky a koše, vyrovnány a vyplety dlažby v centrální části areálu.

V dalších úpravách budeme nadále pokračovat.

 

 

RE - USE centrum nyní s tématickou výzdobou 

Nové vyzdobené prostory v těsné blízkosti sběrného dvora v Jaroměři Na Valech, více ZDE

Slavnostně otevřeno dne 1. června 2021

Nyní jsme pro Vás připravili další prostor - sklad nábytku, přijďte se podívat.

Děkujeme všem, kteří k nám dodávají nepotřebné věci, které poslouží někomu dalšímu.

 

 

      

 

Nové plakátovací plochy

Postupně budou vyměněny všechny plakátovací plochy s novou konstrukcí a jednoznačným označením. (číslo plochy, lokace umístění, kontaktní údaje)

      

Pilotní projekt svoz bioodpadu Na Ptákách

popelnice BIO

ukončení svozu bioodpadu jutovými taškami v této oblasti.

Pilotní projekt svozu bioodpadu Na Ptákách hnědými popelnicemi

Více ZDE 

články ve Zpravodaji zde       a   

Mobilní aplikace, která je určena také občanům našeho města pro zaslání zjištěných nedostatků, případně podnětů k vylepšení veřejného prostoru. Umožňuje rychle a jednoduše upozornit na daný problém ve Vašem okolí formou fotografie a krátkého popisku odeslaného přímo z mobilního telefonu.

Aplikace ke stažení ZDE