Technické služby města Jaroměře

Odběr suti od 29.6.2022 opět obnoven

 

Nově upravené RE - USE centrum 

Provoz o prázdninách

V sobotu 18.6. a 25.6. a dále pak prázdninový provoz na Re Use - obsluhu prodejny v době od 1.7.2022 do 31.8.2022
zajišťuje obsluha sběrného dvora. Jiří Lubas, vedoucí SD - T: 775 700 366

Nové vyzdobené prostory v těsné blízkosti sběrného dvora v Jaroměři Na Valech, více ZDE

Slavnostně otevřeno před rokem - dne 1. června 2021

Po roce jsme pro Vás připravili další prostor - sklad nábytku, přijďte se podívat.

Děkujeme všem, kteří k nám dodávají nepotřebné věci, které poslouží někomu dalšímu.

 

 

      

 

Opravy chodníků

Probíhají postupně opravy chodníků, které byly naplánovány.

              

Nové plakátovací plochy

Postupně budou vyměněny všechny plakátovací plochy s novou konstrukcí a jednoznačným označením. (číslo plochy, lokace umístění, kontaktní údaje)

      

Dětské hřiště na ul. Partyzánská v rekonstrukci

Od začátku května 2022 je dětské hřiště v ul. Partyzánská mimo provoz, z důvodu probíhající rekonstrukce. Jedná se o dlouhodobě plánovanou modernizaci tohoto hřiště městem Jaroměř. 
Vaše děti se mohou těšit na následující nové herní prvky:
-    Prolézačka s lezeckými stěnami
-    Malá skupinová houpačka „hnízdo“
-    Vertikální prolézačka „trychtýř“
-    Věž se skluzavkou, výlezy a mosty
-    Vahadlová houpačka
-    Balanční deska na dvou pružinách
-    Točidlo
Jako dopadová plocha bude použitý praný říční kačírek.
Použitý materiál herních prvků bude akátové dřevo, s podpůrnými prvky z ocelových trubek žárově zinkovaných. Výplně, pochůzí a polezné prvky budou z barevných plastových desek. Lanové prvky a sítě budou vyrobeny z lan s vícepramenným ocelovým jádrem opleteným polypropylénovou nebo polyesterovou přízí.
Veškeré materiály odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.
Pro doprovod dětí zde budou umístěny 2 lavičky.

"VÍTÁME LÉTO" - nová výsadba a kruhové objezdy

 

 

Exkurze na sběrném dvoře pro školy na téma
třídění a nakládání s odpadem

Dne 26.4.2022 navštívili náš sběrný dvůr žáci 5. a 6 tříd ZŠ Na Ostrově se svými pedagogy, aby se dozvěděli, jak správně třídit odpad a co se děje dál s tímto vytříděným odpadem, který může být užitečný pro další výrobu, nebo jako zdroj tepla e energie, či jako kompost.

Velice zajímavé byly informace ohledně likvidace elektro odpadu, ze kterého lze velmi efektivně získat surovinu, jako je železo, cín, měď, plasty a sklo. Tuto část informací poskytla Ing. Soudková ze společnosti ELEKTROWIN, zajišťující zpětný odběr elektrospotřebičů.

Žáci školy aktivně spolupracovali, dotazovali se, odpovídali, tipovali a na závěr exkurze jsme celou třídu zvážili na naší mostní váze. Celá exkurze byla zakončena přednáškou v našem Re Use centru, kde mohli vidět odložené předměty, kterým byla dána druhá šance na život a čekají na svého nového majitele, který si je za symbolickou cenu zakoupí.
 

Věříme, že exkurze na našem sběrném dvoře byla oboustranně příjemně stráveném dopoledni a podobných akcí bude přibývat. Výchovu k šetrnému způsobu života nás lidí k životnímu prostředí je třeba podchytit již v ranném dětství a právě u odpadků to všechno začíná ……

 

    
 

    

S platností od 1.3.2022 je zpoplatněn odpad:

směsný stavební a demoliční odpad 

(suť, keramika) uložený na sběrný dvůr

částkou 1,- Kč / kg.

Při příjezdu bude vozidlo, případně i s vlekem převáženo a poté po uložení suti opět na odjezdu. 

Následně vám bude vypočten poplatek a vytištěn doklad. Je možno platit pouze na místě a to hotově nebo kartou.

Alternativně a při větším množství je možno suť vyvážet do recyklačního střediska ENVISTONE s.r.o. v Předměřicích nad. Labem. S aktuální cenou dle jejich vývěsky ZDE.

 

    

Pilotní projekt svoz bioodpadu Na Ptákách

popelnice BIO

ukončení svozu bioodpadu jutovými taškami v této oblasti.

Pilotní projekt svozu bioodpadu Na Ptákách hnědými popelnicemi

Více ZDE 

články ve Zpravodaji zde       a   

Mobilní aplikace, která je určena také občanům našeho města pro zaslání zjištěných nedostatků, případně podnětů k vylepšení veřejného prostoru. Umožňuje rychle a jednoduše upozornit na daný problém ve Vašem okolí formou fotografie a krátkého popisku odeslaného přímo z mobilního telefonu.

Aplikace ke stažení ZDE