Technické služby města Jaroměře

Sběrný dvůr ohodnocen na Mapy.cz

 

 

Náš sběrný dvůr v Jaroměři byl nyní vyhodnocen v rámci nejlépe hodnocených míst

na portálu Mapy.cz na SEZNAMU.      

 

 

 

SVOZ BIOODPADU V ROCE 2024

Svoz bioodpadu bude obnoven v dubnu 2024

1) od středy 3.4.2024 hnědými popelnicemi v lokalitě Na Ptákách

2) od úterý 2.4.2024 biovaky

 

Velikonoční výzdoba a vyvýšené záhony v mateřské školce

Ve městě již probíhá Velikonoční výzdoba, s některou nám pomohly i děti z mateřských škol. 

Vyrobili jsme a dodali  1.jarní den tři vyvýšené záhony na MŠ Lužická.  Tyto záhony pomůžou dětem mateřské školy získat praktický zážitek z procesu pěstování zeleniny.

 

         

Vánoční stromky nově jako sazenice

Vánoční stromky dále poslouží jako sazenice, byly vysazeny na předem vytipovaná místa. A zároveň pozorujeme, že jaro se letos blíží opravdu v předstihu.

            

Jarní úklid města a úprava zeleně

Letos vzhledem k nezvykle teplému počasí, již probíhá úklid města a provádíme jarní údržbu zeleně.

      

 

Projekty pro rok 2024

1.    Rekonstrukce zeleně na Jakubském Předměstí 
V současné době jsme zahájili první etapu rekonstrukce zeleně při ulici Palackého a v okolí kostela sv. Jakuba. 
Rekonstrukce spočívá v odstranění stávající zeleně, proschlých smrků a přerostlých jalovců. Tyto dřeviny budou 
nahrazeny novou výsadbou, která bude složená z krásně barevných jilmů doplněné kvetoucími keři, 
kde nebudou chybět šeříky, trojpuky, zlatice a další. Výsadba je plánovaná na duben 2024.
Viz. mapový podklad s osazovacím plánem a fotografie stávajícího stavu zeleně.     ZDE  

2.    V období leden až březen bude probíhat kácení stromů na povolení OŽP

3.    Jarní výsadba stromů a keřů
V jarním období nás čeká výsadba stromů v rámci náhradních výsadeb.

4.    Chystáme výsadby letniček a trvalek po městě
Jistě jste si všimli, že v roce 2023 po městě přibylo několik nových květinových záhonů (u kostela sv. Jakuba, u busty Jaromíra, před DPS).
Jejich množství se již nebude navyšovat, abychom vše zvládli udržovat. Již nyní máme objednáno 4 000 ks letniček různých druhů, 
máte se nač těšit. 

Zde aktuální fotografie z ulice Jaromírova před zahájením plánovaných úprav

             
 

Svoz nebezpečného odpadu v roce 2024

V termínech 18.5.2024 a 5.10.2024 vždy od 8 do 12 hod. bude probíhat sběr nebezpečného odpadu (azbest, eternit)
pro občany Jaroměře, v prostoru před Sběrným dvorem, kde budou přistaveny příslušné kontejnery.
Tento odpad je nutné před odevzdáním zabalit, např. do streč fólie.

 

Hledáme vánoční strom 

Hledáme vánoční strom pro náměstí v Jaroměři a Josefově na Vánoce 2024.

Nabídněte hezký strom, rovný, solitérní jedinec, rovnoměrně zahuštěný, který ozdobí naše náměstí.

Předem děkujeme za Vaše nabídky.

Sázení stromů v ulici Ot.Španiela

Sázíme nové stromy v právě revitalizované ulici Ot.Španiela.

 

      

17. listopadu vysazení Lípy v Masarykových sadech

U příležitosti 17. listopadu, Dne boje za svobodu a demokracii jsme vysadili se starostou města Jaroměře strom – lípu, v Masarykových sadech.

Zároveň chystáme na příští rok, kdy bude 35.výročí sametové revoluce, vysadit další lípu za naši svobodu a demokracii.

Tento akt bude spojen s oslavami výročí, na které budou pozváni občané města.

 

            

Příprava „ježkoviště“ v parku

Dne 8.11.2023 Technické služby města Jaroměře za aktivní spolupráce s dětmi z mateřských škol navázali na loňskou premiéru a připravili letošní zimoviště pro ježky. 

Do městského parku jsme umístili připravené dřevěné domečky, na ně navršili větve a děti s paní učitelkami hrabaly a nosily listí do výšky zhruba 150 cm a ploše 3 m2.

Tato zimoviště jsou opatřena cedulí s nápisem „Tady spí ježci“. 

Realizace probíhala za pěkného podzimního počasí a obrovského nadšení dětí.

         

 

Úprava pomníku sv. Barbory v Josefově.

Úprava pomníku sv. Barbory v Josefově jako další významné zákoutí v Jaroměři a Josefově co si zasloužilo

důkladnější úpravu celého prostředí památníku.

               

Pokračující opravy budov v areálu TS

Opravujeme původní budovy a přístřešky, které poslouží k uložení různého materiálu na opravy a rozvoj ve městě.

    

 

Připomínáme návštěvníkům sběrného dvora

  1. Sběrný dvůr je určen pro ukládání vytříděného odpadu pouze od obyvatel a fyzických osob s trvalým pobytem v Jaroměři, Josefově, Starém Plese, Semonicích a Jezbinách.
  2. Při vstupu na sběrný dvůr jste povinni se prokázat OP a osoba s výše uvedeným trvalým pobytem musí být přítomna uložení odpadu.  
  3. Nepřijímáme odpad z výroby nebo podnikatelské činnosti (PVC, koberce, vyklízení pozůstalostí, apod.). Pro tyto účely si sjednejte kontejner u spol. Marius Pedersen.
  4. Nepřijímáme nevytříděný odpad v pytlích ani volně ložený – pokud s takovým odpadem přijedete, nebudete vpuštěni na sběrný dvůr.
  5. Komunální odpad nepatří na sběrný dvůr, ani do odpadkových košů po městě, ale pouze do Vašich černých popelnic.
  6. Elektrozařízení pro zpětný odběr musí být kompletní.

 

Velkoobjemový komunální odpad z domácností

Jedná se např. o: linolea, starý nábytek, kuchyňské linky, koberce, apod.

V případě, že plánujete produkovat tohoto odpadu velké množství (provádíte rekonstrukci domu, atd.), objednejte si a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy.

 

Odpad lepenka, asfalt a pod.

skládka Bohuslavice u Trutnova     možno i se zajištěním dopravy

tel. 493 646 767 na obchodní oddělení

 

skládka Křovice u Dobrušky       s vlastní dopravou

tel. 493 646 690

 

smluvní doprava pan Jaroslav ŠKODA

tel. 777 553 384