Likvidace nebezpečného odpadu - Eternit

V sobotu dne  8.10.2022 dopoledne proběhne pod záštitou města Jaroměře sběr nebezpečného odpadu - eternitu do přistavených kontejnerů před sběrným dvorem. Akce je určena pouze pro občany města Jaroměře a spádových obcí.

Odběr bude probíhat v době od 8:00 do 12:00 výhradně za asistence pověřeného pracovníka technických služeb.

Odpad musí být bezpodmíněčně opatřen obalem, např. do folií, nebo igelitem, jinak nebude odebrán. 

 

 

 

 

Termíny ukončení svozu bioodpadu v roce 2022

 

Svoz bioodpadu jutovými vaky, který zajišťují Technické služby města Jaroměře,

bude ukončen dne 15.11.2022.

 

Svoz bioodpadu hnědými popelnicemi, který zajišťuje Marius Pedersen,

bude ukončen dne 30.11.2022.

Opravy chodníků a dešťových vpustí

Probíhají postupně naplánované opravy chodníků,kanalizačních vpustí a jiných poškozených míst.

Konkrétně nám. ČSA, ulice Pionýrská, Bavlnářská, na Zavadilce a u Polikliniky a v areálu nemocnice.  

             

     

 

        

Přišel podzim - čas navštívit ReUse centrum 

 

A máme tu podzimní období, čas na knihu a šálek kávy, čaje ….

Knížky máme, hrníčky také .....

Něco na vyzdobení oblíbeného koutku, na chalupu, pro známé jako pozornost.

Přijďte nás navštívit a vyberte si.

     

Hřbitov Jaroměř nově natřená brána

Nově natřená hlavní brána podpoří důstojnost tohoto místa. 

      

Směsný stavební a demoliční odpad uložený na sběrný dvůr je zpoplatněn

(suť, keramika) částkou 1,- Kč / kg.

Při příjezdu bude vozidlo, případně i s vlekem převáženo a poté po uložení suti opět na odjezdu. 

Následně vám bude vypočten poplatek a vytištěn doklad. Je možno platit pouze na místě a to hotově nebo kartou.

Alternativně a při větším množství je možno suť vyvážet do recyklačního střediska ENVISTONE s.r.o. v Předměřicích nad. Labem. S aktuální cenou dle jejich vývěsky ZDE.

 

    

Nové označení sídla technických služeb

Zrealizovali jsme a umístili nové označení vjezdu objektů Technických služeb na adrese Náchodská 544

pro snažší orientaci a sdělení základních pravidel a informací. 

      

Oprava chodníku u Polikliniky

Právě byla dokončena oprava chodníku u Polikliniky. Kompletní přestavba, nové obrubníky a přeložení dlažby.

     

Úpravy v areálu nemocnice

V areálu nemocnice byly vyměněny staré a nevyhovující lavičky a koše, vyrovnány a vyplety dlažby v centrální části areálu.

V dalších úpravách budeme nadále pokračovat.

 

 

RE - USE centrum nyní s tématickou výzdobou 

Nové vyzdobené prostory v těsné blízkosti sběrného dvora v Jaroměři Na Valech, více ZDE

Slavnostně otevřeno dne 1. června 2021

Nyní jsme pro Vás připravili další prostor - sklad nábytku, přijďte se podívat.

Děkujeme všem, kteří k nám dodávají nepotřebné věci, které poslouží někomu dalšímu.

 

 

      

 

Nové plakátovací plochy

Postupně budou vyměněny všechny plakátovací plochy s novou konstrukcí a jednoznačným označením. (číslo plochy, lokace umístění, kontaktní údaje)

      

Dětské hřiště na ul. Partyzánská po rekonstrukci

Rekonstrukce ukončena, hřiště otevíráme dne 11.8.2022

Od začátku května 2022 je dětské hřiště v ul. Partyzánská mimo provoz, z důvodu probíhající rekonstrukce. Jedná se o dlouhodobě plánovanou modernizaci tohoto hřiště městem Jaroměř. 
Vaše děti se mohou těšit na následující nové herní prvky:
-    Prolézačka s lezeckými stěnami
-    Malá skupinová houpačka „hnízdo“
-    Vertikální prolézačka „trychtýř“
-    Věž se skluzavkou, výlezy a mosty
-    Vahadlová houpačka
-    Balanční deska na dvou pružinách
-    Točidlo
Jako dopadová plocha bude použitý praný říční kačírek.
Použitý materiál herních prvků bude akátové dřevo, s podpůrnými prvky z ocelových trubek žárově zinkovaných. Výplně, pochůzí a polezné prvky budou z barevných plastových desek. Lanové prvky a sítě budou vyrobeny z lan s vícepramenným ocelovým jádrem opleteným polypropylénovou nebo polyesterovou přízí.
Veškeré materiály odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.
Pro doprovod dětí zde budou umístěny 2 lavičky.

Pilotní projekt svoz bioodpadu Na Ptákách

popelnice BIO

ukončení svozu bioodpadu jutovými taškami v této oblasti.

Pilotní projekt svozu bioodpadu Na Ptákách hnědými popelnicemi

Více ZDE 

články ve Zpravodaji zde       a   

Mobilní aplikace, která je určena také občanům našeho města pro zaslání zjištěných nedostatků, případně podnětů k vylepšení veřejného prostoru. Umožňuje rychle a jednoduše upozornit na daný problém ve Vašem okolí formou fotografie a krátkého popisku odeslaného přímo z mobilního telefonu.

Aplikace ke stažení ZDE