Nová sekačka Ferrari

Právě byla doručena nová sekačka Ferrari na kterou jsme už netrplivě čekali.

Bude nyní nasazena do právě začínající sezony.

 

 

Připomínáme návštěvníkům sběrného dvora

  1. Sběrný dvůr je určen pro ukládání vytříděného odpadu pouze od obyvatel a fyzických osob s trvalým pobytem v Jaroměři, Josefově, Starém Plese, Semonicích a Jezbinách.
  2. Při vstupu na sběrný dvůr jste povinni se prokázat OP a osoba s výše uvedeným trvalým pobytem musí být přítomna uložení odpadu.  
  3. Nepřijímáme odpad z výroby nebo podnikatelské činnosti (PVC, koberce, vyklízení pozůstalostí, apod.). Pro tyto účely si sjednejte kontejner u spol. Marius Pedersen.
  4. Nepřijímáme nevytříděný odpad v pytlích ani volně ložený – pokud s takovým odpadem přijedete, nebudete vpuštěni na sběrný dvůr.
  5. Komunální odpad nepatří na sběrný dvůr, ani do odpadkových košů po městě, ale pouze do Vašich černých popelnic.
  6. Elektrozařízení pro zpětný odběr musí být kompletní.

 

Velkoobjemový komunální odpad z domácností

Jedná se např. o: linolea, starý nábytek, kuchyňské linky, koberce, apod.

V případě, že plánujete produkovat tohoto odpadu velké množství (provádíte rekonstrukci domu, atd.), objednejte si a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy.

 

Odpad lepenka, asfalt a pod.

skládka Bohuslavice u Trutnova     možno i se zajištěním dopravy

tel. 493 646 767 na obchodní oddělení

 

skládka Křovice u Dobrušky       s vlastní dopravou

tel. 493 646 690

 

smluvní doprava pan Jaroslav ŠKODA

tel. 777 553 384

Hotely pro ptactvo a netopýry

Vyrábíme hotely pro ptactvo a netopýry, aktuálně máme již 50 kusů.

        

Jarní výsadba ve městě, mosty

Jaro je tady. Probíhá plně jarní výsadba, osázeli jsme naše mosty.

               

 

Veřejná knihovna na ReUse

Připravili jsme pro vás nově veřejnou knihovničku před vstupem do ReUse.

Je volně přístupná, můžete si knihu vypůjčit, a nebo můžete již přečtenou knihu

zde ponechat pro někoho jiného.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVOZ BIOODPADU V ROCE 2023


1) Svoz bioodpadu - hnědé popelnice - bude prováděn od 5.4.2023, následně pak každou středu do 29.11.2023.

2) Svoz bioodpadu - biovaky - bude prováděn od 3.4.2023, následně pak každé pondělí do 30.10.2023. 

================================================================================================================================================

 

 

Svoz nebezpečného odpadu v roce 2023

V termínech 20.5.2023 a 14.10.2023 vždy od 8 do 12 hod. bude probíhat sběr nebezpečného odpadu (azbest, eternit)
pro občany Jaroměře, v prostoru před Sběrným dvorem, kde budou přistaveny dva kontejnery.
Tento odpad je nutné před odevzdáním zabalit, např. do streč fólie.

 

Pilotní projekt svoz bioodpadu Na Ptákách

popelnice BIO

Ukončení svozu bioodpadu jutovými taškami v této lokalitě od listopadu 2021.

Pilotní projekt svozu bioodpadu Na Ptákách hnědými popelnicemi zahájen v dubnu 2022
a v roce 2023 bude pokračovat od 5.dubna.

Více ZDE 

články ve Zpravodaji zde       a   

Hledáme vánoční strom 

Hledáme vánoční strom pro náměstí v Jaroměři a Josefově na Vánoce 2023.

Nabídněte hezký strom, rovný, rovnoměrně zahuštěný, který ozdobí naše náměstí.

Předem děkujeme za Vaše nabídky.