Údržba zeleně

  • Udržujeme travnaté plochy o rozloze 70 ha (700 000 m2)

  • Na podzim 2020 jsme vysázeli 2 000 ks cibulovin

  • V roce 2021 v našem městě nově vysadíme 300 ks stromů a 7 000 ks letniček

 

Dřevo z pokácených stromů ve městě slouží nejen jako topení pro TSM Jaroměře, ale pokud to dovolí kvalita a velikost kmene, necháme si nařezat trámy a fošny, které dále využijeme při své činnosti, např. výroba vazby k náhradním výsadbám stromů,prkna na lavičky a jiné.