Technické služby města Jaroměře

Jsou příspěvkovou organizací města Jaroměře. Zajišťují údržbu zeleně, podporu rozvoje města a některé další vybrané aktivity:

 

  • údržba a opravy místních komunikací včetně dopravního značení 

  • údržbu a rozvoj zeleně

  • provozování sběrného dvora

  • správu hřbitovů

  • provozování dětských hřišť

  • výlep plakátů

 

Více informací najdete v dalších sekcích našich www.

 

Certifikát členství sdružení komunálních služeb    čestné uznání sdružení komunálních služeb