TSM členem SKS

Technické služby města Jaroměře jsou členem Sdružení komunálních služeb.       Sdružení komunálních služeb

Sdružení komunálních služeb je sdruženim právnických osob zabývajících se technickou údržbou měst a obcí. Specializuje se na zpracování organizačních, ekonomických a technicko-provozních analýz stavu a vývoje technických služeb nebo organizování propagace komunálních služeb a vzdělávacích i školících akcí včetně výstav techniky.Jedná se o prestižní a zároveň velmi přínosné členství, které nám obyvatelům města Jaroměře přinese nové podněty a možnosti při údržbě a rozvoji našeho veřejného prostoru.