V Jaroměři máme nová „ježkoviště“

 

Dne 20.10.2022 zhotovily Technické služby města Jaroměře za aktivní spolupráce s dětmi z mateřských škol Lužická a Knappova zimoviště pro ježky. 

 

Vytypovali jsme celkem čtyři místa pro tyto účely, z toho dvě v parku za knihovnou, kam jsme umístili dřevěné domečky, na ně navršili větve a děti s paní učitelkami hrabaly a nosily listí do výšky 150 cm, zhruba na ploše 3 m2. Tato zimoviště jsou opatřena cedulí s nápisem „Tady spí ježci“.  Vrcholem celé akce byla návštěva paní Zuzany Kubištové z akční ochranářské skupiny JARO, která nejen poskytla dětem informace ze života ježků, ale přinesla živého ježka,  kterého za pečlivého sledování nejen dětských očí v naprostém úžasu vypustila do přírody a ten zcela neomylně zamířil rovnou ke vchodu do svého nového domečku. 

Další dvě zimoviště vznikla na druhé straně parku, a to za ZŠ Na Ostrově, poblíž altánu a jídelny, kde přiložily ruku k dílu děti z oddílu ČSOP Puštíci Jaroměř. Realizace probíhala za optimálního slunečného počasí a obrovského nadšení dětí.