Opravy chodníků a dešťových vpustí

Probíhají postupně naplánované opravy chodníků,kanalizačních vpustí a jiných poškozených míst.

Konkrétně nám. ČSA, ulice Pionýrská, Bavlnářská, na Zavadilce a u Polikliniky a v areálu nemocnice.  

             

     

 

        

Oprava chodníku u Polikliniky

Právě byla dokončena oprava chodníku u Polikliniky. Kompletní přestavba, nové obrubníky a přeložení dlažby.

     

Úpravy v areálu nemocnice

V areálu nemocnice byly vyměněny staré a nevyhovující lavičky a koše, vyrovnány a vyplety dlažby v centrální části areálu.

V dalších úpravách budeme nadále pokračovat.

 

 

Opravy chodníků na náměstí a dalších částech města

Proběhly opravy chodníků a dláždění na náměstí Československé armády a několika dalších místech, vyrovnání propadlých a nerovných míst, vyspravení neúplných či chybějících dláždění a redukce plevele.

     

Nově upravené kruhové objezdy

Na hlavním tahu městem s motivy Jaroměře a Josefova. Záměrně bylo zvoleno jednoduché a především bezpečné přehledné uspořádání,

které podpoří bezpečnost provozu na vytížené státní komunikaci a zároveň připomene projíždějícím naše město.

      

Letní údržba komunikací

Letní údržba komunikací ve městě je zahájena po skončení zimního období, zpravidla 1. dubna, kdy nám zákon umožní přestrojení techniky na letní vybavení. Údržba je zahájena úklidem komunikací města po zimním posypu. 
V našem městě udržujeme celkem 60 km silnic a 40 km chodníků, přilehlé travnaté plochy, parky, dětská hřiště a autobusové zastávky.

 

Letní údržba zahrnuje :

 • úklid komunikací a chodníků
 • opravy výtluků na asfaltovém povrchu
 • údržbu a opravy svislého dopravního značení
 • údržbu zábradlí
 • pravidelný úklid města
 • sekání a čištění příkopů
 • čištění a mytí komunikací
 • zametání vozovek a chodníků zametacím vozem
 • úklid komunikací a chodníků
 • opravy výtluků na asfaltovém povrchu
 • údržbu a opravy svislého dopravního značení
 • údržbu zábradlí
 • pravidelný úklid města
 • sekání a čištění příkopů
 • čištění a mytí komunikací
 • zametání vozovek a chodníků zametacím vozem

 

      

 

Oprava chodníku dne 20.4.2021