Poděkování dvojici dobrovolníků:

Denise Brandové a Janu Šafářovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tímto děkujeme výše uvedeným dobrovolníkům za obnovu hrobu na hřbitově v Josefově, kde jsou pochováni pánové František Guld a Vincenc Kulič.  František Guld (12.10.1872 – 26.9.1943) byl vynikající josefovský fotograf, který měl v Josefově ateliér a byl fotografem knížete prince Viléma ze Schaumburgu-Lippe. Během života získal titul císařského a královského dvorního fotografa.

Vincenc Kulič (7.4.1851 – 26.9.1911), zvaný Vinca, který ač nebyl od narození duševně ani tělesně zdráv, zapojil se do veřejného dění Josefova, dohlížel na chování josefovské školní mládeže v ulicích města a bylo mu svěřeno šlapání měchů na kostelním kůru a nošení křížku při pohřbu.

Obětaví dobrovolníci si sami tento možná již 100 let opuštěný a neudržovaný hrob našli podle knižních zdrojů, na svoje náklady hrob ohraničili pískovcovými kostkami, zhotovili dřevěný kříž se jmény pochovaných a uzavřeli nájemní smlouvu na toto hrobové místo. Za takové jednání jim náležité veliké poděkování, kéž by svým činem inspirovali i další lidi dobré vůle.