Hřbitovy

Otevírací doba

duben až říjen 

 listopad až březen

hřbitov Jaroměř  PO - NE  7 - 19 h.

hřbitov Jaroměř  PO - NE   8 - 17 h. 

hřbitov Josefov   PO - NE  8 - 20 h.

hřbitov Josefov   PO - NE   8 - 17 h. 

Na Svátek zesnulých je prodloužená návštěvní doba.

Další hřbitovy ve správě TSM: Jezbiny, Semonice, Starý Ples.

 

Správa hřbitova

Jitka Teuberová

poplatky - areál TSM, Po - Pá  8 - 14 h., T: 491 813 126

Tomáš Schwanzer

správce hřbitova Jaroměř, T: 775 700 348

Miroslav Trochimovič

správce hřbitova Josefov,  T: 775 700 345


Nové ceníky nájmů hrobových míst a služeb od 1.6.2022

 Ceník hřbitovy Jaroměř a Josefov     

Ceník hřbitovy Starý Ples, Jezbiny, Semonice    

Ceník hrobových míst    

Platný řád veřejného pohřebiště    

 

Informace pro pohřební služby

TSM Jaroměře spravují tyto hřbitovy: Jaroměř, Josefov, Starý Ples, Jezbiny a Semonice. 
Tímto informujeme pohřební služby, které plánují pohřeb na námi spravovaných hřbitovech, 
že není možné provádět kopání hrobů cizí osobou, tyto práce mohou být zajištěny pouze
našimi správci hřbitovů. 

Pokud budete plánovat pohřby na našich hřbitovech, vždy se dopředu spojte s paní Teuberovou
která vyřizuje hřbitovní správu. 
Telefon:  491 813 126
Mail: tsm.mzdy@seznam.cz