Poděkování žákům ZŠ Boženy Němcové za jarní výzdobu

Pracovníci technických služeb nachystali květináče k jarní výzdobě

na náměstí v Jaroměři, kde vysázeli macešky, které doplnili vrbovými proutky.

O následnou jarní výzdobu se postarali žáci ZŠ B. Němcové a to svými keramickými výrobky

a dalšími ozdobami s jarním motivem za asistence jejich učitelek.

Dílo se jim náramně povedlo, za nás palec nahoru.

Všem zúčastněným děkujeme za krásnou jarní výzdobu našeho náměstí.

 

                    

 

Manželé Muzikářovi

Tímto děkujeme manželům Muzikářovým 

za poskytnutí zázemí při sobotní akci dne 18.3.2023,kdy se podařilo společně vysázet 26 ovocných stromků 
podél nové cyklostezky vedoucí od spol. Clasic Cotton s.r.o. k železňáku pod Josefovem, podél ul. Průmyslová.
Manželé Muzikářovi jsou vlastníky historického domku z roku 1903, bývalé staniční vodárny.
Rozhodli se podpořit akci i jinak a kontaktovali nás s nabídkou poskytnutí zázemí pro dobrovolníky při sázení stromků,
uvaření teplých nápojů- kávy a čaje a něco sladkého k tomu a připravili ohniště na opékání špekáčků.
Mohli jsme si prohlédnout jejich práci při rekonstrukci vnitřních prostor tohoto domku, který nyní slouží jako půjčovna lodiček. 
Určitě se sem vrátíme, abychom si lodičky vypůjčili a vychutnali si plavbu po řece.

Lodičky je možné si vypůjčit od Velikonoc do října každou neděli odpoledne od 13 do 18 hod.