Projekty pro rok 2023

 1. Josefov, Masarykovo náměstí naproti radnici
 • Úprava chodníků a štěrkových ploch kolem pomníku…
 • Starý a zarostlý povrch bude vyměněn za nový, mlatový ve stejném stylu, jako je celé Masarykovo náměstí. (akce již probíhá)

 

 1. Výsadba ovocného stromořadí v Průmyslové ulici
 • Viz níže detail

 

 1. Úprava dožívajících stromů na Jaroměřském hřbitově
 • uvedeno ve zprovodaji města Jaroměře

 

 1. Po období kácení nás čeká období výsadeb
 • V jarním období nás čeká výsadba několika desítek stromů a keřů v rámci náhradních výsadeb.

 

 1. Chystáme výsadby letniček a trvalek po městě
 • Jako každý rok, tak i letos připravujeme výsadbu více jak 5000 kusů květin různých druhů. Věříme, že tím pomůžeme zkrášlit náš veřejný prostor. Těšit se můžete na angelonie, gazánie, krásnoočka, macešky a mnoho dalších.

Výsadba ovocného stromořadí u cyklostezky ul. Průmyslová

O víkendu 18. března 2023 proběhla výsadba ovocného stromořadí u cyklostezky ul. Průmyslová, již tradičně ve spolupráci s veřejností.

Byly vybrány ovocné stromy v celkovém počtu 21 kusů vysokokmenů starých odrůd s lokálním významem (hrušně, jabloně, slivoně, ryngle, třešně, višně…)

Přípravnou dokumentaci s umístěním stromů můžete vidět níže a zároveň aktuální fotky z místa a akce veřejné výsadby.

Nová alej se bude jmenovat Ovocná alej u železňáku.

         

Projekty zeleň

Vítáme vás na stránkách o veřejné zeleni, probíhajících výsadeb a připravovaných projektů ve spolupráci s městem.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS NOVOU VÝSADBU
TRVALKOVÉ  ZÁHONY – LÉKÁRNA UL. HUSOVA
- okrasné trvalky a traviny 
- vyvýšený záhon - zde budou vysazeny pouze léčivé byliny pro Vás občany Jaroměře
- hmyzí hotel –  v tak pestrém spektru trvalek rádi podpoříme i opylovače – instalace až na jaře 2022
- výsadba 2ks listnatých stromů, jedná se o dřín obecný (Cornus mas), který má jedlé plody
 
 
Právě probíhající realizace projektu :

REVITALIZACE ULIČNÍ ZELENĚ-JAROMĚŘ, LOKALITA NA PTÁKÁCH:

podrobnosti naleznete na stránkách města, viz odkaz ZDE.

 

V případě dotazů kontaktujte p. Ing. Petra Filipce 491 847 150 nebo

paní Ing. Ivetu Šritrovou 491 847 153 z odboru Životního prostředí.

 

Oživení náměstí v Jaroměři novými nádobami  a jejich osazování

Ke stávajícím letničkovým záhonům a nádobám po městě přibyly v roce 2020 i nové nádoby a truhlíky.

Náměstí – osazování 9ks velkých nádob  – 3x ročně

 • jakmile to jarní počasí dovolí, osazujeme před Velikonoci maceškami a proutím
 • v polovině května sázíme letničky
 • před zimou realizujeme řezané aranžmá se stále zelenými dřevinami

Náměstí – příjezd u pošty – závěsné truhlíky

 • s jarní výsadbou
 • s letničkovou výsadbou

V roce 2021 doplňujeme další truhlíky, a to na oba mosty v centru města.

Tyršův most – osazení 10 truhlíků

Komenského most – osazení 8 truhlíků

 

Výsadby cibulovin X/2020

Na podzim 2020 bylo v Jaroměři a Josefově za pomoci dobrovolníků zasazeno 6 100 ks cibulovin. Patří jim velké díky za spolupráci!

 1. Náměstí – výsadbový prostor se dvěmi vzrostlými lípami

1a) v trávníku mezi lípou a statuí se můžete od února těšit z nakvétajících krokusů (šafránů)

1b) podél statue v trávníku krokusy vystřídají tulipány s narcisy

 1. Jakubské předměstí

2a) před bustou knížete Jaromíra – modřence a talovíny

2b) podél chodníku před kostelem sv. Jakuba – tulipány a narcisy

 1. Park Masarykovy sady – na několika menších plochách doplněny ladoňky a talovíny

3a) čítárna – před keři oddělující parkování – ladoňky a talovíny

3b) busta Josefa Šímy – talovíny

3c) pod lipou u splavu (po boku sochy Pastýře) – ladoňky

3d) za lavičkou v keřích zmarličníku – ladoňky

 1. Poliklinika – svah podél schodů

4a) pod magnólií – modřence a talovíny

 1. Husovo náměstí – proti ZŠ Boženy Němcové

5a) před lípou – modřence a talovíny

5b) před sloupovitým habrem – modřence a talovíny

5c) před bustou Boženy Němcové – tulipány a narcisy

 1. Zavadilka

6a) u Domova důchodců

 1. Josefov

7a) Masarykovo náměstí – u kašny

7b) Riegrovo náměstí – u sochy císaře Josefa II.

Děkujeme, že v těchto místech budete dohlížet na své psy, aby výsadbami neprobíhali a děti povedete k tomu, aby po cibulovinách nešlapaly a netrhaly je.

Ostatní občané se pak také rádi potěší něžnými květy, pokud své miláčky udržíte na uzdě.

Předem veliké díky za spolupráci!

Sázení stromů s veřejností

Velice si ceníme spolupráce s veřejností při výsadbách stromů.

Letos na jaře se nám i navzdory složitější covidové situaci podařilo zorganizovat 3x výsadby stromů se zapojením veřejnosti.

 1. Projekt  s názvem: „ Návrh výsadeb stromů ve vybraných částech města Jaroměře“

Tento projekt je spolufinancován SFŽP

Výsadeb se účastnila veřejnost ve větším počtu na dvou místech

 • Na Ptákách - u stadionu
 • Na Zavadilce – na volném prostranství poblíž terminálu

Poděkování patří nejen širší veřejnosti, ale i spolkům a členům KPŽP.

Technické služby města Jaroměře jsou jednak nepostradatelní pomocníci v přípravných pracech před výsadbou, stejně tak zajišťují dokončovací práce a úklid po akci.

Odkaz na článek ve zpravodaji………

 1. Náhradní výsadby ve sportovním areálu ASVAJ
 2. Náhradní výsadby Na Ptákách – mezi ulicemi Dr.Paula, Smetanova a Hrubínova

Příklad projektové dokumentace můžete shlédnout ZDE