Základní pravidla využití sběrného dvora:

 

 1. Sběrný dvůr je určen pro ukládání vytříděného odpadu pouze od obyvatel a fyzických osob s trvalým pobytem v Jaroměři, Josefově, Starém Plese, Semonicích a Jezbinách. Dále pak pro organizace které mají platnou smlouvu
  s obcí o  využití systému nákládání s vytříděným komunálním odpadem nevýrobního původu.
 1. Při vstupu na sběrný dvůr jste povinni se prokázat OP a osoba s výše uvedeným trvalým pobytem musí být přítomna uložení odpadu.
 2. Vedoucí a personál sběrného dvora určují pravidla a posoudí konkrétní případ a jste povinni respektovat jeho pokyny.
 3. V případě překročení kapacity daného druhu odpadu bude dočasně pozastaven jeho příjem, pokud to bude situace vyžadovat.
   

Na sběrný dvůr PŘIJÍMÁME pouze za poplatek

Odpad SUŤ a KERAMIKA je zpoplatněn částkou 1 Kč / 1 kg  (1 000 Kč / tuna).

Veškerý STAVEBNÍ ODPAD je zpoplatněn částkou 3 Kč / kg (3 000 Kč / tuna).

 

Na sběrný dvůr NEPŘIJÍMÁME

 1. NEVYTŘÍDĚNÝ ODPAD v pytlích, ani volně ložený. Je nutno přijet s již vytříděným odpadem.
 1. NADMĚRNÉ MNOŽSTVÍ jednotlivého druhu odpadu z větších rekonstrukcí a stavebních akcí, vyklízení objektů a pod. Pro tyto účely si sjednejte kontejner např. u spol. Marius Pedersen.
 2. ODPAD Z VÝROBY nebo podnikatelské činnosti (PVC, koberce, zbytky materiálu z výroby a stavební činnosti, apod.). Pro tyto účely si sjednejte kontejner např. u spol. Marius Pedersen.
 3. ŽÁDNÉ ČÁSTI Z AUTOVRAKŮ - s takovým odpadem nebudete vpuštěni na sběrný dvůr. Tento odpad likvidují specializované firmy či vrakoviště, kde provedou ekologickou likvidaci vozidla, nebo jeho částí.
 4. KOMUNÁLNÍ ODPAD, což je směsný odpad z domácností, ten patří do popelnice.
 5. NEKOMPLETNÍ ELEKTROZAŘÍZENÍ, pro zpětný odběr musí být kompletní.
 6. AZBEST, ASFALT, ETERNIT a střešní krytiny s obsahem těchto látek.
 7. Pneumatiky a jejich části, využijte služeb specializovaných provozoven.

Pozn.  Nepopsané, nebo sporné případy posoudí personál  sběrného dvora a návštěvníci SD jsou povinni plně respektovat jejich rozhodnutí.

 

 

POZOR - velkoobjemový komunální odpad z domácností

Jedná se např. o: starý nábytek, kuchyňské linky, koberce, apod.

V případě, že plánujete velké množství produkovat tohoto odpadu (provádíte rekonstrukci domu, atd.),
objednejte si a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy.

 

Odpad lepenka, asfalt a pod.

skládka Bohuslavice u Trutnova     možno i se zajištěním dopravy

tel. 493 646 767 na obchodní oddělení

 

skládka Křovice u Dobrušky       s vlastní dopravou

tel. 493 646 690

 

smluvní doprava pan Jaroslav ŠKODA

tel. 777 553 384

Sběrný dvůr ohodnocen na Mapy.cz

 

 

Náš sběrný dvůr v Jaroměři byl nyní vyhodnocen v rámci nejlépe hodnocených míst      

na portálu Mapy.cz na SEZNAMU.      

                                                                                                

 

Elektrowin - pořízení zařízení z motivačního programu pro obce

Na sběrný dvůr bylo z motivačního programu ELEKTROWIN a.s. pro obce pořízeno v roce 2023 toto vybavení:

- počítač s monitorem pro administrativu přímo na sběrném dvoře

- prostorová kamera pro vyšší bezpečnost a přehled pohybu návštěvníků v areálu sběrného dvora

Zpoplatnění stavebního odpadu

Od 1. 7. 2023 byl na základě rozhodnutí rady města Jaroměře zpoplatněn veškerý stavební odpad.

Cílem je více třídit a ulevit nežádoucímu drahému velkoobjemovému odpadu.

Podrobnosti naleznete zde  

Směsný stavební a demoliční odpad uložený na sběrný dvůr je zpoplatněn

(suť, keramika) částkou 1,- Kč / kg

Při příjezdu bude vozidlo, případně i s vlekem převáženo a poté po uložení suti opět na odjezdu. 

Následně vám bude vypočten poplatek a vytištěn doklad. Je možno platit pouze na místě a to hotově nebo kartou.

Alternativně a při větším množství je možno suť vyvážet do recyklačního střediska ENVISTONE s.r.o. v Předměřicích nad. Labem. S aktuální cenou dle jejich vývěsky ZDE.

 

    

Sběrný dvůr plnění kontejnerů

Na sběrném dvoře dále vylepšujeme proces nakládání s odpady,  tak aby byl efektivnější a v konečném důsledku ekonomicky výhodnější.

Zde konkrétně vidíte pomocné schody pro plnění kontejnerů, kdy po jejich uzavření lépe využijeme zbylý prostor, který jinak zůstane nepřístupný a tím pádem nevyužitý.

     

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr komunálních odpadů je provozován v areálu, ulice Na Valech, naproti autobusovému stanovišti.

Občané města Jaroměře mají možnost ve sběrném dvoře odevzdávat vytříděné složky komunálního odpadu a kompletní vyřazené elektrozařízení.

Občan při návštěvě sběrného dvora prokáže obsluze sběrného dvora své bydliště na území města Jaroměře platným dokladem.

Sběrný dvůr nesmí využívat podnikatelé k likvidaci odpadů z podnikatelské činnosti.

Podnikatelé mohou ve sběrném dvoře předávat pouze kompletní vyřazené elektrozařízení.

Od 1.6.2019 byl ukončen odběr pneumatik na sběrném dvoře v Jaroměři.

Zpětný odběr pneumatik nyní zajišťuje společnost Eltma (Pneuservis Bludský, Palackého 219, Jaroměř, AUTOJAN s.r.o. Na Cihelnách 361, Jaroměř)


V rámci zpětného odběru výrobků spolupracujeme s těmito kolektivními systémy:

ASEKOL a.s., AVE Kralupy s.r.o., ELEKTROWIN a.s., EKOLAMP s.r.o., ECOBAT s.r.o., RETELA s.r.o.,
TRAFIN OIL, a.s., NOVOPOL a.s., FCC a.s.


Při vjezdu na sběrný dvůr si prosím připravte Váš občanský průkaz.

 

         

          

        

Informace o provozu sběrného dvora

Kontakty na sběrný dvůr: vedoucí Jiří Lubas 
telefon: 775 700 366  email: tsm.sbernydvur@seznam.cz
Jednající osoba:   PhDr. Iveta Kovaříková, ředitelka organizace
IČP:   1013761201

ReUse centrum: reusejaromer@seznam.cz
 

 

duben - říjen       

 listopad - březen

Pondělí 8 - 18   8 -17
Úterý zavřeno   zavřeno
Středa 8 - 18   8 - 17
Čtvrtek zavřeno   zavřeno
Pátek 8 - 17   8 - 16
Sobota 8 - 13   8 - 13
Neděle zavřeno   zavřeno
 
Upozornění: poslední návštěvník SD 15 minut před koncem provozní doby 
O svátcích ZAVŘENO        
 

Souhlas k provozování sběrného dvora

Identifikační číslo zařízení v systému ISOH (Informační systém odpadového hospodářství): CZH00671    

Souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem podle ustanovení zákona č. 541/2020 Sb, o odpadech a vyhlášky č. 273/2021 Sb, o podrobnostech nakládání s odpady a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, pod č.j.: KUKHK-22548/ZP/2022/Le/6 ze dne 10.8.2022.
Platnost souhlasu v souladu s § 153 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je do 31.8.2028.

Odpadkové koše

Do městského odpadkového koše nepatří domovní odpad, nepatří tam ani PET lahve či krabice od právě nakoupeného zboží (v současnosti je po městě rozmístěno dostatečné množství stanovišť na tříděný odpad).

K dnešnímu dni je po našem městě nainstalováno 90 ks černých a 46 zelených odpadkových košů. Počet zelených však každým dnem kolísá, některým slouží jako zdroj nevhodné zábavy, jiné se záhadně ztrácejí !

Pro srovnání  - během posledních 10ti let bylo nakoupeno 170 ks a v TS vyrobeno 230 ks starých "zelených žab". 

Ročně vydáme 150.000,- Kč na nákup odpadkových košů, další náklady pojme zabetonování, nebo výroba podstavců na místa, kde vedou inženýrské sítě a pokud to ještě lze, oprava starých. 

Vandalismus, černé skládky, přeplňování městských odpadkových košů domovním odpadem, neschopnost či neochota odvézt své vyřazené věci na sběrný dvůr, to vše nám přidělává práci, která by se dala využít účelněji.

Apelujeme tímto na Vás, naše spoluobčany, abyste třídili odpad. Jednak tím docílíme nemalou finančí úsporu nás všech, která se promítne do výše poplatků za odpady, ale především budeme chránit naši přírodu.

Tímto děkujeme všem, kteří třídí odpad, udržují pořádek ve svém okolí a jsou tak příkladem ostatním.