Svoz bioodpadu v roce 2024

1) Svoz bioodpadu - hnědé popelnice - bude prováděn od 3.4.2024, následně pak každou středu do 27.11.2024.

2) Svoz bioodpadu - biovaky - bude prováděn od 2.4.2024, následně pak každé pondělí - úterýdo 30.10.2024. 

Svoz je i nadále zdarma, hradí se pouze pořízení jutového vaku. Cena za 1 ks jutového vaku činí 250,- Kč. Zájemci si mohou vyzvednout transportní vaky v areálu Technických služeb (Náchodská 544).

Svoz bude prováděn každý týden v pondělí až úterý od 6:30 do 14:00 hod.

Biomasu naloženou pouze do těchto transportních vaků připraví občané ráno v den odvozu před svůj dům, aby je pracovníci TSM mohli vysypat a vaky vrátit zpět za plot.

V případě, že z časových důvodů nestihneme svoz provést v pondělí, ponechte prosím vak před domem, k vysypání dojde následující den.

Dále žádáme o dodržení pondělního termínu, zpět se vracet nebudeme. V případě, že vak bude obsahovat jiný materiál než biomasu, nebo překročí stanovenou váhu 30 kg, nebude vyvezen.

Do sběrných vaků patří: čerstvě posečená tráva, seno, větve, listí, piliny, hobliny, kůra, větvičky, dřevní štěpka, shnilé či plesnivé ovoce a zelenina, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec,hoblinová podestýlka, trus hlodavců.

Do sběrných vaků nepatří: kamení, cihly, stavební materiál, sklo, baterie, plasty, plechovky, zbytky potravin živočišného původu, kosti, uhynulá zvířata, oleje a tuky, velké kusy dřeva a větví, pleny, obaly od potravin, sáčky z vysavače, cigarety, kočkolit, květináče, textil, zbytkový komunální odpad.

Kontakt: Technické služby města Jaroměře, Tomáš TUČEK, T: 775 700 365

Dále informujeme občany, že mohou bioodpad ze svých zahrad odvážet na sběrný dvůr zcela zdarma.