Údržba a řez stromů Jaroměř 2022

Údržba dřevin - řez stromů ve vybraných lokalitách města Jaroměře


1) Hřbitov Jaroměř – stromy jsou mladé, a aby mohly být zachovány na místě, kde vytváří rámec pohledové osy a zároveň zde mohl fungovat běžný provoz hřbitova v jejich blízkosti, je nutné začít v pravidelných intervalech s prořezáváním koruny. Dřeviny budou ošetřovány tak, aby se do budoucna zabránilo přetížení koruny a nedocházelo k vylamování výhonů.

2) ZŠ Na Ostrově – vrby vysazené po obou stranách Komenského lávky dokreslují pohledovou osu mezi náměstím a průčelím ZŠ Na Ostrově. 
Dřeviny už nejsou zrovna v nejlepší kondici, proto je nutná hlubší redukce koruny.

3) Během dubna proběhne ošetření akátového stromořadí při vjezdu do Josefova (u příjezdové jaroměřské brány).
Jedná se o trnovník chloupkatý – Robinia hispida.  Je to druh roubovaný v korunce, který je nutné udržovat řezem, aby nedocházelo k vylamování výhonů, jako se stalo před dvěmi lety u pohledově první dřeviny. 

4) „smuteční“ vrba bílá – Salix alba ´Tristis´, která se nachází Na Obci na parkovišti proti restauraci Corrado, je ve velmi špatném zdravotním stavu. 
Bude na ní provedena hluboká redukce, aby alespoň do doby, než bude odstraněna, nedošlo k vylomení kosterních větví, protože dřevina je v této fázi velmi křehká a nebezpečná.

5) Ulice Na Zavadilce ve vnitrobloku byly odstraněny suché a odumírající smrky pichlavé, rostoucí ve skupince s břízami. Několik kusů bude do příštího roku zachováno a odstraněno až po zakořenění nových dosadeb. Během dubna 2022 proběhne v těchto místech dosadba nových jehličnanů.
Dále pak blíže ke křižovatce-s ulicí J.Šímy je odstraněna borovice černá, která byla výrazně nakloněna a při výkopových pracech (probíhajících po celém sídlišti) jí byly poraněny kořeny, proto musí být z bezpečnostních důvodů odstraněna.

6) Ulice J.Šímy ve vnitrobloku byla nyní odstraněna jedna skupina jeřábů prostředních. Jedná se o skupinu, která je nejvíce proschlá z celé Zavadilky. Protože jsou výsadby na Zavadilce ze stejného období a výplňové dřeviny, jako např. jeřáby jsou krátkověké a velká část je již značně vyhnilá, je nutné postupně přistoupit k obnově jednotlivých skupin. U těchto dřevin, vzhledem ke krátkověkosti není perspektiva prodloužení životnosti řezem a ošetřením (protože jsou z velké části proschlé a mají pouze v obvodovém plášti koruny živé konce větví). Navíc polovina jeřábů z této skupiny byla téměř suchá, proto byla vybrána právě tato skupina.