"Vítáme jaro" - nová výsadba

V rámci jarní výsadby jsme proměnili vybrané zelené plochy v kvetoucí, osázeli truhlíky na Komenského a Tyršově mostě a také před poštou. 

Nově byl osázen také Jaroměřský hřbitov.

 

Vyčištěny byly schody od Poklasného mlýna na promenádu v Josefově a studánka u sv. Anny v Jaroměři.

          

 

Níže foto osázených ploch a objektů