Nové plakátovací plochy

Postupně budou vyměněny všechny plakátovací plochy s novou konstrukcí a jednoznačným označením. (číslo plochy, lokace umístění, kontaktní údaje)

      

Výlep plakátů

Užívání plakátovacích ploch

 1. Plakátovací plochy jsou určeny výhradně ke zveřejňování informací o pořádání akcí společenských, kulturních, sportovních, politických a prodejních formou plakátů.
 2. Výlep plakátů na výlepových plochách zajišťuje město pouze prostřednictvím příspěvkové organizace Technické služby (dále TS), výlep jinými subjekty je považován za "výlep černý". 
 3. Po zaplacení úhrady je plakát opatřen razítkem.
 4. Plakáty přijímají TS na recepci ve svém areálu. Počet plakátů není stanoven, avšak TS si vyhrazují právo jejich příjmu dle momentální kapacity výlepových ploch, a to každý všední den v provozní době TS.
 5. Výlep se uskutečňuje každé úterý, doba výlepu jeden, popř. dva týdny.
 6. TS neručí za poškození plakátů vlivem nepříznivého počasí, vandalismu, černými výlepy apod., lze však doručit náhradní plakáty pro jejich bezplatné doplnění na případný druhý týden jejich výlepu.
 7. Neoprávněně vylepené a neuhrazené plakáty budou odstraňovány.
 8. Výlep volebních plakátů se uskutečňuje v období vyhlášené volební kampaně pouze na pěti k tomuto účelu vyhrazených výlepových plochách (náměstí Jaroměř, náměstí Josefov, sídliště Na Ptákách, sídliště Zavadilka, na chodníku u komunikace I/33 u autobusového nádraží) za cenu dle platného ceníku.

Umístění plakátovacích ploch po městě

Celkem nabízíme 16 míst, jedna výlepová tabule je o  rozměru 2 x 3 m.

 1. u Dolíku

 2. ulice Růžová u hřiště 2x

 3. Na Valech 3x

 4. ulice Havlíčkova 2x

 5. ulice Husova 2x

 6. ulice Svatopluka Čecha 3x

 7. sídliště Na Ptákách 2x

 8. ulice 5. května u nábytku 3x

 9. náměstí B. Němcové

 10. ulice Rudé armády 2x

 11. Starý Ples

 12. Jezbiny u prodejny 2x

 13. Semonice

 14. sídliště Zavadilka 3x

 15. U nemocnice 2x  

 16. rotunda u Tyršova mostu


Cena výlepu - viz. Ceník